Wat is KSA?

Algemeen

KSA staat voor 'Katholieke Studenten Actie'. Wij zijn een jeugdbeweging die ontstaan is in 1927. Onze kleuren zijn oranje en blauw. In Izegem zijn we er voor jongens van 6 jaar tot jongens van 17 jaar.
Wat we doen met KSA Izegem is uiteraard spelletjes spelen, op kamp en weekends gaan. Hier enkele specialiteiten per geleding wat we zo allemaal doen naast de gewone activiteiten.

  • Kabouters (1ste-2de lrj): Kabouterdag, 2desweekend, dagje zee, ...
  • Piepjongknapen (3de-4de lrj): Dagje zee, modderbadfestijn, showavond, 4desweekend, ...
  • Jongknapen (5de-6de lrj): dagje havers, 6des weekend met fiets,...
  • Knapen (1ste-2de midb): 2-daagse voettocht, zweedse omlopen, tentenkamp, ...
  • Jonghernieuwers (3de-4de midb): 4-daagse voettocht, weekend Nederland, kamp in de bergen, ...
  • Hernieuwers (5de midb): zelf spelen maken, fietskamp buitenland, weekends, stage, ...

Praktisch

KSA start elke zaterdag om 13.45u en kent zijn einde om 16.00u, tenzij anders vermeld in het banprogramma. Elk lid wordt verwacht in uniform (hemd + das) en we verzamelen uiteraard op de speelplaats van het Sint-Jozefscollege.
Je inschrijven kost zo'n 25 €. Wat zit daar inbegrepen? Verzekeringen, mouwschildje, lidkaart, 4 boekjes van ksj nationaal, 4 boekjes van de geleding zelf, toffe spelen en heel veel leute!De organisatie KSA izegem

KSA Vlaams en Vroom Izegem

In de komende twee pagina’s zal ik proberen uit te leggen, hoe KSA Izegem in elkaar zit. Het is niet altijd voor iedereen duidelijk hoe we opsplitsen in leeftijdsgroepen of wanneer er gegoocheld word met KSA termen. Afhankelijk van gemeente tot gemeente verschilt de naamgeving, daarom dit overzicht van jong naar oud hoe je de KSA normaal doorloopt.

Kabouters (1ste en 2de leerjaar)

De kabouters zijn onze jongste leeftijdsgroep, iedere zaterdag brengen we spelletjes op niveau van deze jonge kinderen. Naast extra aandacht is een verhalend kader zeer belangrijk bij deze jonge leeftijdsgroep. We spelen dus niet zomaar een spel, maar helpen bijvoorbeeld een ridder om zijn kasteel terug te veroveren. Om deze jongens zo goed mogelijk voor te bereiden op het kamp, organiseren we tijdens het jaar ook een nachtje uit. Zo kunnen ze het gewoon worden om in een ander bed te slapen onder de hoede van hun leiders. De tweedejaars kunnen tijdens de herfstvakantie ook mee op weekend. Bij deze leeftijdsgroep hebben we meestal ook een leidster.

Piepjongknapen (3de en 4de leerjaar)

Na twee jaar bij de kabouters is het tijd om over te gaan naar een oudere groep namelijk de piepjongknapen. Net zoals de kabouters spreken de piepjongknapen ook iedere week op zaterdag af in de KSA. Ook bij deze groep, zijn het de tweedejaars die op weekend gaan. Naast het kampvuur is het modderbad voor de piepjongknapen ook een topmoment tijdens hun kamp. Afhankelijk van het aantal leidsters is er vaak ook een leidster bij de piepjongknapen

Jongknapen (5de en 6de leerjaar)

De jongknapen zijn de stoerste jongens van de Kapijo’s. Om hen blijvend uit te dagen, worden de spelletjes ingewikkelder en worden de opdrachten ook fysiek uitdagender. Op weekend en op kamp zitten ze als laatste in bed en wandelen ze de langste tochten. Tijdens het jaar wordt er al eens op locatie gegaan met de fiets en er is geen kampenspel dat ze willen verliezen. Ook op het weekend zijn het enkel de oudsten die meegaan.

De Kapijo’s

Dit is de overkoepelende naam voor Kabouters, Piepjongknapen en Jongknapen. Omdat er altijd gezamenlijk op weekend en kamp gegaan wordt, worden ook nog heel wat andere zaken in groep georganiseerd. Zo hebben ze als financiële actie het oudejaarsbal dat uiteraard altijd op 31 december plaatsvindt. Ook de ouderavonden waarbij de foto’s van het kamp getoond worden organiseren zij samen. Doordat ze de leiders van de oudere leeftijdsgroepen al kennen van op weekend of op kamp, is de overgang naar een andere groep al terug minder groot.

Knapen (1ste en 2de secundair)

Naast de grote veranderingen in school is ook de overgang naar de knapen binnen de KSA een hele belevenis. Op zaterdag wordt er altijd met de fiets afgesproken, zodat ook wallemote, Emelgem bos of wandel op de Mandel geen geheimen meer kent voor hen. Tijdens het jaar zijn er ook nog bijkomende activiteiten zoals: de tweedaagse, vlottentocht, weekend, … Het hoogtepunt is natuurlijk het tentenkamp in de Ardennen. Niet alleen omdat dit 10 dagen vol spel en plezier zijn, maar ook omdat iedereen dan moet bewijzen dat hij door samenwerken een heus kamp kan opzetten! We eten op zelf gesjorde tafels, doen er ook een 2-daagse door de bossen, koken twee maal onze eigen maaltijd op gesprokkeld hout en op de laatste avond genieten we van een groots kampvuur.

Jonghernieuwers (3de en 4de secundair)

De jonghernieuwers zijn onze oudste “gewone” groep. Om genoeg uitdaging te bieden voor deze jongens, krijgen ze meer inspraak dan de jongere groepen. Daarnaast dagen we ze ook fysiek en mentaal uit met pleinspelen en ingewikkelde kampenspelen. Bij de jonghernieuwers zijn er ook redelijk wat speciale activiteiten. Zo hebben we een 3-daagse fietstocht, afgewisseld met de Joepie (een 4-daagse wandeltocht). Om de twee jaar gaan we met de jonghernieuwers zelfs op buitenlands kamp! En tijdens het binnenlands kamp spelen ze een heus 24urenspel waarbij ze in twee teams dag en nacht elkaar bekampen. Deze twee groepen gaan ook samen op weekend, maar organiseren hun kampen om praktische redenen toch apart. De knapen organiseren als financiële actie het streekbierweekend in november, waarbij op een unieke locatie tal van onbekende streekbieren geserveerd worden. De jonghernieuwers hun traditionele financiële actie is de pasta kaarting.

Hernieuwers (5de secundair)

De hernieuwers vormen een groep waar je slechts één jaartje vertoeft. Het is geen traditionele groep zoals de voorgaande jaren. In dit jaar wordt je namelijk klaargestoomd om leider te worden. Je krijgt er enkele vorming sessies rond verzekeringen, verhalend kaders, spelletjes maken, enzovoort. Ook gaan de hernieuwers in de paasvakantie op paascursus. Deze cursus wordt georganiseerd door KSA Noordzeegouw en zorgt ervoor dat je mits voldoende stag uren zelfs een attest van animator in het jeugdwerk behaalt. Deze groep wordt begeleid door leiders die er al enkele jaren hebben opzitten bij de jongere leeftijdsgroepen en zo ook hun ervaring kunnen delen.

Leiding

Zoals je misschien al kon afleiden uit de voorgaande info, worden ook de leiding groepen per leeftijd ingedeeld. Per twee jaar van leden is er dus een aparte leiding ploeg met bij elke groep een hoofdleider en tal van andere functies. De meeste leiders wisselen na enkele jaren naar een oudere of jongere leeftijdsgroep om zo nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Bond

De bond is een groep van enkele leiders die geen leiding meer geeft op zaterdag aan de kinderen zelf. Met de bond ondersteunen we de verschillende leeftijdsgroepen wel. Als er bijvoorbeeld eens een leiding tekort is of er moet gekookt worden op weekend. Daarnaast doen we met de bond het dagelijks beheer van het gebouw. Ook de contacten met KSA nationaal en Noordzeegouw verlopen via ons. Om KSA Izegem ook financieel gezond te houden organiseren wij ook verschillende activiteiten. Zo hebben we in het begin van het jaar de startdagbbq, in februari/maart de Megafuif en in de maand juni onze stand op de batjes.